Ազգությամբ թուրք պատգամավորները Բալկաններում

Բալկանյան երկրներում բավականա մեծ թիվ են կազմում թուրք պատգամավորները` 45: Ստորև ըստ երկրների:
Բուլղարիա -35

Կոսովո -4

Հունաստան – 2

Ռումինիա – 2

Մակեդոնիա – 2

Աղբյուրը՝ «Զաման»:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s