Թուրքերը Գերմանիայում ամենամեծ մուսուլման փոքրամասնություն

Նկարը մեծացնելու համար սեղմե՛ք նկարի վրա:

Գերմանական «Spiegel» պարբերականի համաձայն, Գերմանիայում մուսուլմանական փոքրամասնության մեջ 63.2% են կազմում թուրքերը: Փոքրամասնությունների վերաբերյալ այլ ինֆոպատկերներ և «Թուրքերը Գերմանիայում» սոցոլոգիական ուսումնասիրության արդյուքների հիման վրա հոդվածը տե՛ս այստեղ:

Այս թեմայով տե՛ս նաև՝

Թուրքերը Գերմանիայի քաղաքական կյանքում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s