Van Times-ի առաջին համարը

2-18a0e31ed0Վան քաղաքում լույս տեսնող քառալեզու (թուրքերեն, անգլերեն, քրդերեն և հայերեն) Van Times ամսագրի առաջին համարն արդեն հասանելի է համացանցում:

Կարող եք ծանոթանալ նաև մեր բլոգում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s