Օսմանյան արձանագրությունների շտեմարան

Տոկիոյի միջազգային հարաբերությունների համալսարանը և Թուրքական պատմագիտական ընկերությունը համատեղ գործարկել են նոր վիրտուալ շտեմարան՝ Database for Ottoman Inscriptions/Osmanlı Kitabeleri Projesi (Օսմանյան արձանագրությունների շտեմարան): Շտեմարանի նպատակն է մեկ տեղում հավաքել Օսմանյան նախկին տարածքում գտնվող օսմաներեն, արաբերեն և պարսկերեն արձանագրությունները, որոնք հանդիպում են ճարտարապետական զանազան հուշարձանների վրա: Հատկանշական է, որ շտեմարանում կարելի է գտնել այնպիսի հուշարձաններ, որոնք այսօր արդնե գոյություն չունեն: Ծրագրի առաջին փուլում (որը կտևի հինգ տարի) նախատեսվում է հավաքագրել Ստամբուլի (Կոնստանդնուպոլսի), այնուհետև Բուրսայի և Էդիրնեի քաղաքների արձանագրությունները:

Շտեմարանը ունի փնտրելու հարմար համակարգ, ինչի շնորհիվ կարելի է փնտրել ըստ վայրի, հուշարձանի տիպի, ստեղծման ժամանակի և այլն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s