Ինչպես էին օսմանները սովորում հայերեն

Վերջերս ձեռք ընկավ հազվագյուտ մի բրոշուր՝ «Հայերենը չորս օրում սովորելու ուղեցույց օսմաներեն իմացողների համար»։
Տպագրված է Հիջրայի 1308 (1892) թվականին ոմն Հաջի բեյ Ահմեթ Մուխթարի կողմից Նշան Բերբերյան տպարանում։

Իրականում, կարելի է օգտագործել որպես օսմաներենի տարրերը, ավելի շուտ տառերը սովորելու ուղեցույց։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s