Armenia TV | Մեջլիսում արգելվել է որոշ բառերի կիրառությունը

Թուրքական խորհրդարանի ներքին կանոնակարգում փոփոխություններ են գրանցվել, որոնց արդյունքում մեջլիսում արգելվել է արտասանել «Հայոց ցեղասպանություն», «Քրդստան» և այլ բառեր։ Տեղի ունեցածը թյուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը մեկնաբանել է «Արմենիա TV» հեռուստաընկերության եթերում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s