ArmNews TV | Թուրքիայում կայացած ՏԻՄ ընտրությունները


ArmNews հեռուստաընկերության «Realpolitik. իրական քաղաքականություն» հաղորդման հյուրն է թյուրքագետ, ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս Վարուժան Գեղամյանը։


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s