Վ. Գեղամյանի հոդվածը Вестник СПбГУ. Востоковедение, африканистика գիտական ամսագրում

Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի (ՌԴ) «Вестник СПбГУ. Востоковедение, африканистика» գիտական միջազգային գրախոսվող ամսագրում (ինդեքսավորվում է Scopus շտեմարանի կողմից) լույս է տեսել Վ. Գեղամյանի, Վ. Բոչարովի և Ն. Դյակովի համատեղ «Социально-культурная антропология народов Азии и Африки в востоковедческом дискурсе» (Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների սոցիալ-մշակութային մարդաբանությունը արևելագիտական դիսկուրսում) գիտական հոդվածը՝ նվիրված մարդաբանության տեսանկյունից Արևելքի երկրների ուսումնասիրության մեթոդական խնդիրներին։

Հոդվածը հասանելի է այս հղումով՝ https://aasjournal.spbu.ru/article/view/11901

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s